İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Perakende sektöründe en çok çalışılmak istenen şirketlerden biri olmak ve şirketin rekabet düzeyini en yüksek seviyeye çıkarabilecek çalışanları istihdam edip, çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

– Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını devam ettirmek,
– Şirket değerlerine, kurum kültürüne ve şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek etkin seçme ve yerleştirme ile organizasyonun verimliliğini artırmak,
– Adaletli ücret ve yan haklar politikasını devam ettirmek,
– Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, çalışanların eğitim ve kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları alarak geleceğin liderlerini yetiştirmek,
– Çalışanların memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak.